Vigsel

Säg ja på fjällets topp, i lappkåtan, vid Stensjön, på Gammelgården, i Sälens Fjällkyrka eller varför inte mitt ute på fjället?

I Sälen finns det alla möjligheter, egentligen bara fantasin som säger stopp. Man kan viga sig borgerligt eller kyrkligt. Även om ni väljer en kyrklig vigsel så behöver ni inte viga er i kyrkan, prästerna viger er vart ni vill!

För kontakt med kyrkan: 
http://www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen/

Borgerliga vigselförättare hitts på länken:
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/manniska-och-samhalle/vigsel/borgerlig-vigsel/vigselforrattare---adresser/Pages/malung-salen.aspx

Historien om Sälens Fjällkyrka
Redan på 1950-talet dök tanken upp på att bygga en fjällkyrka uppe vid högfjällshotellet. En tanke som formades hos de män och kvinnor som arbetade här uppe med den begynnande turistnäringen.

Enkel, billig och hållbar 
1961 bildades föreningen Sälens fjällkyrka som alltsedan starten drivit på kyrkans tillkomst och sedan varit stöttepelare i verksamheten. 1967 fick arkitekten och prästen Lars Ridderstedt uppdraget att rita en så enkel, billig och hållbar kyrka som möjligt. En utmaning då fjällets alla väder, år efter år har "prövat" kyrkans hållbarhet. Takstolarna är t ex dimensionerade för att stå orubbliga när fjällstormarna på 30 sekundmeter viner och belastar det högresta taket med ett tryck på hela 12 ton! Att det blev en knuttimrad kyrka hade flera orsaker men framförallt det är landskapets traditionella byggnadssätt. Invigning

En strålande junidag 1968 togs det första spadtaget av biskop Sven Silén. Sedan tog bröderna Pell Olle och Pell Sven hand om uppförandet av kyrkan. Den 2 november, samma år, hölls taklagsgudstjänst alltmedan snön yrde in och kylan bet i kinderna. Ovädersdagen den 30 mars 1969 invigdes Sälens fjällkyrka av biskopen. 400 gäster lyckades man ge plats för. 

Harmonisk utformning
Kyrkan är en rektangulär byggnad, 16 x 10 meter, i liggande timmer på en gjuten grund klädd med sandsten. Kyrkan har ett högrest valmat tak med 12 meter från golv till nock. 5 meter är det upp till innertaket som är 5 meter brett. Genom att halvera eller dubblera måtten i rummet vinnes en harmoni som varje besökare omedelbart upplever. Kyrkan har ett litet vapenhus i sydväst, vilket försetts med ett skyddstak, uppburet av knotiga stockar.

Tillbyggnader
1979 byggdes en sakristia med skrudskåp och toalett. 1992 startade den andra utbyggnaden av kyrkan; ett välutrustat kök, sanitära utrymmen, kontor och ett samtals- och sällskapsrum med en öppen spis. Dessa kopplades samman med den befintliga kyrkobyggnaden. Entreprenör vid utbyggnaden var Lima timmerhus. 

Inventarier
Kyrkportens lås har en gång smidits för och suttit på Trandstrands gamla träkapell från 1600-talet. Golvstenarna är liksom altarstenen Älvdalssten, en sandsten från Mångsbodarna. Altaret är 2 meter och väger 1 ton. Det av naturen formade mönstret visar en sanstrand som genom torka spruckit i bitar för miljoner år sedan. Korset som hänger ovanför altaret är i järn och genombrutet för att påminna om vad som finns "bakom" korset, nämligen uppståndelsen. Predikstolen är en upp och nedvänd granstubbe från Fulunäs. Dopfunten är även den en sälgstubbe med utväxter som gett den dess karakteristiska form och utseende. Den öppna och tjärstrukna klockstapeln med sadeltak står väster om kyrkan. Klockan har följande inskription, författat av Sven Berggren. 

Låt min klang dig mana
Gud att dyrka
Upp på fjäll, i skog, i hem
i kyrka

På gång

Gammelgården i sociala medier

Följ Högfjällshotellet Anmäl dig till Nyhetsbrevet Facebook Flickr Youtube
Våra gäster berättar
"Fantastiskt trevlig personal och härlig miljö. Kommer definitivt tillbaka."